DROP-BASSEINI KASUTUSJUHEND

 

MIDA TULEKS ARVESSE VÕTTA BASSEINI PAIGALDUSEL

Joonised on esitatud näitlikuna erinevate paigaldusvõimaluste kohta. Iga objekti paigaldus tuleb kavandada vastavalt konkreetsetele vajadustele ja kohale. Paigaldamisega seotud vastutus jääb kliendile ning võimalikud paigaldusvigadest tingitud kahjud garantii alla ei kuulu.

 

TARNE VASTUVÕTMINE

Kontrollige pakend ja selle sisu hoolikalt üle ja teatage basseini või pakkematerjali juures avastatud kahjustustest vedajale. Tehke kahjustustest ka fotod ja saatke need Drop klienditeenindusele. Kui kahjustustest tarnimise käigus vedajale ei teatata, jäävad nende parandamisega seotud kulud kliendi kanda.

 

Basseini tuleb transportida küljele pööratult ja kaubaalusele kinnitatult.

Pakkekile, papp ning basseini või korpuse sisse pakitud lisavarustus ja muud tarvikud tuleb enne basseini õigesse asendisse keeramist eemaldada.

 

Basseini õigesse asendisse keeramiseks läheb vaja 3–4 inimest.

Kui bassein on õiges asendis, eemaldage küljel olev kaubaalus.

 

BASSEINI PAIGALDUS

PANGE TÄHELE!

Ahju väljavooluava peab jääma veepinnast madalamale – ülemise läbiviigu ühendustoru nurk peab olema basseini poole tõusev!

 

Läbiviike ei või ahju kütmise ajal sulgeda!

 

Kui basseinil on filtrisüsteem, ärge lubage lastel läbiviikude juures mängida, sest alumisel läbiviigul on tugev sissetõmme!

 

Tühjendamisel laske vesi kindlasti välja nii basseinist kui ka ahjust!

 

Paigaldusalus peab olema tasane, tugev ja loodis.

Kõige paremini sobib aluseks betoon, kruus või muu kõva alusmaterjal.

Aluspind peab basseini karkassi piisavalt toestama.

 

Basseini ei või paigaldada toetuma ülaservale ning ülaserv ei või jääda kandma nt terrassi vastu.

Sokliriba toimib kapillaartõkkena pinnase ja karkassi vahel.

 

BASSEINI PAIGALDUSVÕIMALUSED:

VABA RINGLUS ILMA FILTRITA

Enne kütmise alustamist tuleb bassein täita veega nii, et veetase jääks ülemisest läbiviigust 5 cm kõrgemale. Kontrollige, et ka ahi oleks täielikult veega täitunud.

Ahi ja basseini karkass peavad toetuma samale tasapinnale.

Ahjust väljuv ülemine toru peab olema tõusva nurgaga.

Tühjendamisel laskevesi välja nii basseinist kui ka ahjust.

Süsteemis oleval veel ei või mingil juhul lasta külmuda.

Ahju ei või kunagi ühendada selliselt, et vee tagasivool on suletud, sest sellisel juhul tekib ahjus surve. Seda tuleb sulgventiilide kasutamisel arvestada (vaid oma vastutusel).

1

2

VABA RINGLUS JA FILTRISÜSTEEM

Kui ahju ei ole vaja basseinist kaugele paigaldada, on soovituslik, et filtrisüsteem tehtaks eraldi läbiviikudega.

 

Enne kütmise alustamist tuleb bassein veega täita nii, et veepind jääks ülemisest läbiviigust 5 cm kõrgemale. Samas tuleb kontrollida, et ahi ja filtrisüsteem oleks samuti täielikult veega täitunud.

 

Ahi ja bassein peavad asuma samal tasandil.

 

Tühjendamisel laske vesi välja nii basseinist, filtrisüsteemist kui ka ahjust.

 

Süsteemis oleval veel ei või mingil juhul lasta külmuda.

Kui kogu süsteem ei ole soojustatud ja külmumise eest kaitstud, ei või filtrisüsteemi talvel kasutada.

 

Ahju ei või kunagi ühendada selliselt, et vee tagasivool on suletud, sest sellisel juhul tekib ahjus surve.

3

4

PUMBA ABIL PIKENDATUD RINGLUS

Pumba abil pikendatud ringlus võimaldab paigutada ahju basseinist kaugemale, nt praktilistel kaalutlustel terrassi serva.

 

Bassein tuleb täita veega ülemisest läbiviigust 5 cm kõrgemale ning kontrollida, et ahi ja pumbasüsteem oleks samuti täielikult veega täitunud.

 

Ahi ja bassein peavad asuma samal tasandil.

 

Enne kütmist tuleb pump käivitada ja tagada vee ringlus ahjus.

 

Pump tuleb töös hoida kogu kütmise vältel, kuni ahjus on tuli täiesti kustunud.

 

Süsteemis oleval veel ei või mingil juhul lasta külmuda.

Kui kogu süsteem ei ole soojustatud ja külmumise eest kaitstud, ei või pumbasüsteemi talvel kasutada.

 

Ahju ei või kunagi ühendada selliselt, et vee tagasivool on suletud, sest sellisel juhul tekib ahjus surve.

 

Filtri-/pumbaüksus paigutatakse ahju ja basseini vahele ahju alumise läbiviigu juurde.Lisavarustusena müüdav elektriline küttekeha paigutatakse alumise läbiviigu juurde filtrisüsteemi järele.

5

6

BASSEINI LÄBIVIIGUD

Tellimisel võib paluda, et ahju läbiviigud paigaldataks teile sobivasse kohta. Ka juhul, kui filtrisüsteem paigaldatakse eraldi läbiviikudesse, saab need teha endale sobivatesse kohtadesse.

7

AHJU ÜLDANDMED

Ahi on valmistatud merealumiiniumist, millel on suurepärane soojusjuhtivus. Ahi on pulbervärvitud ning esipaneel on pulbervärvitud terasest (lisavarustusena on saadaval ka roostevabast terasest valmistatud esiplaat). Ahju võimsus on 30 kW (1 m3 vee temperatuur tõuseb u 20 °C tunnis).

 

AHJU KOMPLEKTI SISU

– Ahi

– 2 läbiviiku (50 mm torule)

– 2 m 50 mm toru

– toruklambrid (4 tk)

– roostevabast terasest valmistatud korsten kaarja kattega (kahesosas), kõrgus 2m

 

AHJU PAIGALDUS JA KASUTUSELEVÕTT

Ahi tuleb paigaldada kõvale aluspinnale ja panna loodi. Kontrollige, et ahju ülemine toru liiguks basseini suunas selgelt ülespoole ning alumine vastupidi allapoole.

 

Kui ahi paigutatakse konstruktsioonide lähedusse, nt terrassi serva, tuleb kontrollida, et korsten ja ahi jääks süttivatest konstruktsioonidest ja materjalidest piisavalt kaugele. Minimaalne kaugus korstna otsast kuni süttivate konstruktsioonide/materjalideni peab olema vähemalt 3 meetrit. Ka väljas asuva ahju ümber tuleb jätta piisavalt ruumi ning küttekolde esisel ei või olla süttivaid materjale.

 

Enne ahju ühendamist torudega keerake torude otstes olevaid klambreid pisut lahti ning suruge torud seejärel tugevasti ahju taga paiknevatele toruotstele. Võite kasutada abiks vedelseepi või muud määrdeainet, et torude ühendamine õnnestuks ilma üleliigse jõu kasutamiseta. Pärast seda saab torud kinnitada ahju sise-/välisliitmike ümber.

 

Ahju võib viia ka basseinist kaugemale, kuid tuleb arvestada, et torud peavad olema sirged (ilma käänakuteta). Vaba veeringluse korral on maksimaalne kaugus ülemisest läbiviigust 1 meeter. Tuleb arvestada, et mida kaugemal ahi basseinist asub, seda väiksem on soojendusvõimsus.

 

Ühendage korstna torud üksteisega ja paigaldage ahju peal olevale äärisele. Suruge korstna ühendus kindlasti alla lõpuni välja. Kontrollige, kas küttekolde kaks resti on oma kohal.

 

AHJU KASUTAMINE

PANGE TÄHELE!

Ahjus ei või kunagi süüdata tuld enne, kui on kindel, et veeruum on vett täis ning vesi saab basseini ja ahju vahel vabalt ringelda.

 

Ahju kütmist võib alustada alles pärast seda, kui basseini ülemine läbiviik jääb vähemalt 5 cm veepinnast allapoole. 

Ahju võib kütta ainult puudega. (Süütevedelike kasutamine ei ole soovitatav.)

 

Kui bassein esimest korda täidetakse, võib ahjust tulla vette pisut mustust.

 

Pärast basseini kasutamist kontrollige, et ahjus oleks tuli kustunud ja söed täielikult mustad. Pärast seda tühjendage bassein veest ning avage ka ahju esiosas asuv kork. Olge eriti ettevaatlik talvel, et torud ja ahi katki ei külmuks.

 

Ahju põlemiskambrit ja tuhapesa tuleb pärast iga kasutamist puhastada. See lihtsustab järgmist süütamist, parandab põlemist ja pikendab oluliselt ahju kasutusiga.

 

Ahju põlemiskambri sisepinnale võib koguneda tuhka või muud mustust, mis raskendab oluliselt põlemist. Põletage alati kuivi hea kvaliteediga puid, sellisel juhul on sisepinna määrdumine väiksem.

 

Kui märkate, et ahju sisepinnad on tahmunud, tuleks need puhastada, sest mustus moodustab isolatsioonikihi põlemiskambri ja vee vahele ning halvendab seeläbi ahju kasutegurit.

 

BASSEINI KASUTAMINE

Esimesel kasutuskorral on soovitatav puhastada basseini põhjas esineda võiv mustus ja töötlemisjäägid. Kontrollige, et tühjenduskork oleks oma kohal. Vee täitmise ajal jälgige, et ahju ja pumba torude ühenduskohad ei lekiks ning vajaduse korral pingutage klambreid.

 

Basseini vee lisamisel tuleks arvestada tulevast kümblejate arvu, sest inimeste sisenemisel basseini veetase tõuseb. Kui on oodata, et kümblejaid tuleb palju, jätke veepind minimaalsele tasemele. Tavapäraselt võiks veepind jääda u 15 cm basseini servast madalamale.

 

Vee soojendamiseajal on soovituslik kasutada lisavarustusena müüdavat kaant. Kaane abil soojeneb vesi oluliselt kiiremini. Vesi kihistub soojenemisel, seepärast tuleb ühtlase temperatuuri saavutamiseks vett kütmise ajal segada.

 

Kui basseini kasutatakse miinuskraadidega, siis tuleb bassein ja ahi pärast kasutamist veest tühjendada. Ärge laske vett basseini ega torudesse ära külmuda! Põhjakork või tühjendusventiil peab basseini hoiustamisel olema alati avatud asendis – sellisel juhul saab basseini sattuda võiv vesi ära voolata ja külmumisohtu ei teki.

 

JUHEND TALVISEKS KASUTAMISEKS

Tühjana talub Drop väga hästi külma. Ärge laske kunagi vett basseini ära külmuda. Kui teil ei ole elektri või maakütte abil pidevalt soojendatavat basseini, tühjendage bassein pärast iga kasutamist ja katke kaanega. Põhjakork on soovituslik ära võtta ja sooja ruumi viia.

 

Tõkestage lume pääs korpuse sisse ning jälgige, et kevadised sulaveed ei jääks basseini karkassi sisse. See on eriti oluline, kui basseinis on lisavarustusena LED-valgusti, mille trafo ja juhtüksus paiknevad korpuse alaosas. Ahi tuleb veest tühjendada esiosa paremas alanurgas asuva põhjaventiili kaudu. Kontrollige ka, et torudesse ei jääks vett.

 

Kui basseinis on lisavarustusena filtrisüsteem, tuleb see talveks lahti võtta ja sooja ruumi viia. Teise võimalusena võib selle ümber ehitada isoleeritud kesta. Sellisel juhul peab filtrisüsteemi juures kattekestas olema ka elektriline küttekeha ning külmumiskaitse, mis tagab isoleeritud kestas plusskraadide püsimise.Tehnilise ruumi isolatsioon on saadaval lisatellimusel paigaldamiseks sobivasse basseinikarkassi nurka.

 

Drop basseini saab talvel kasutada ka ilma lisavarustuseta. Selleks täidetakse bassein esmalt veega ja ahi süüdatakse kohe, kui basseini ülemine läbiviik on kaetud ja ahi veega täitunud. Kui basseini vesi on soojenenud vajaliku tasemeni ja ahju enam kütta ei soovita, saab ahju basseini küljest eemaldada ja avad katta korkide või sulgventiilide abil. Seda võib teha siiski alles pärast ahju täielikku kustumist. Pärast seda tuleb ka ahi vastava tühjendusventiili abil tühjendada. Basseini kasutamise lõpetamisel tühjendage ka bassein, et vältida vee külmumist. Korkide või sulgventiilide kasutamisel on oluline meeles pidada enne ahju kütmise alustamist korgid eemaldada ja sulgventiilid avada, et vesi saaks ahjukesta voolata. Ventiilide kasutamisel on oluline arvestada, et need ei või torusid läbimõõdult väiksemaks muuta, sest muidu ei pruugi vee vaba ringlus olla piisav.

Korke ja sulgventiile saab vajaduse korral tellida meie klienditeenindusest.

 

VEE PUHTANA HOIDMINE

Suurem praht nagu lehed ja muru tuleb veest igapäevaselt välja puhastada nt vastava kahva abil. Basseini põhja tuleb puhastada kas manuaalselt või automaatse põhjapuhastaja abil.

 

Kui basseinis soovitakse hoida ühte vett kauem aega, tuleks basseiniga ühendada filtrisüsteem ning lisade veele basseinikemikaali. Filtrisüsteemi, basseinikemikaalid ning veehooldusjuhised saab tellida Drop klienditeenindusest.

 

Basseini puhastamiseks kasutatavate kemikaalide annustamise juhised on toodud pakendil ja esitatud juhiseid tuleb täita. Annustamisel arvestage veekogusega, sest juhised on enamasti määratud suurematele kogustele. Selle basseini veemahutavus on maksimaalselt 1830 liitrit. Väga suures koguses annustatud kemikaalid võivad basseini, ahju ja seadmeid kahjustada.

 

Kemikaalide kasutamisel tuleb kontrollida vee pH-d ja hoida see lubatud piirides ehk vahemikus 7,0–7,6. Kemikaalide kasutamine vähendab üldjuhul pH-d, mis võib omakorda tekitada süsteemi osade sööbimist. Kasutage vaid tootja soovitatud kemikaale ning järgige neil esitatud õpetusi.

 

Garantii ei hõlma valest kasutamisest tulenevaid kahjustusi.

 

Ohutus

Hoolitsege laste ohutuse eest ahju ja basseini läheduses. Ärge jätke kunagi lapsi basseini ilma järelevalveta.

 

Kui te basseini ei kasuta, hoidke selle kaas suletuna ja lukustatuna, et lapsed ei saaks basseini sisse ronida.

 

Ärge kütke vett kunagi liiga kuumaks. Kõrgeim soovituslik vee temperatuur on 37 °C.

 

Südameprobleemide käes kannatavad isikud peaksid jätma vee temperatuuri alla 37 °C.

 

MULLISÜSTEEM (LISAVARUSTUS)

Vette õhumulle tekitava mullisüsteemi kaheksa roostevaba otsakut paiknevad ringjalt basseini jalaruumi püstseintes.

 

Mullisüsteem paigaldatakse tehases. Süsteemiga on kaasas 1,5 m pikkune pistikuga voolujuhe, mis tuleb vooluvõrku ühendada. Süsteem vajab toimimiseks õhku, mida ta võtab basseini soojast seadmeruumist.

 

Mullisüsteemi juhitakse pneumaatilise lüliti abil, mis paigaldatakse basseini kaanele. Mullisüsteemi nupu saab tarnida ka eraldi asetsevana, mis juhul saab klient selle kinnitada endale sobivasse kohta, nt terrassile.

 

Mullisüsteem peab olema töös, kui basseini veepiir jääb basseini ülaservast kõrgemale kui 10 cm. Arvestage, et veepiir tõuseb, kui kümblejaid on basseinis palju. Mullisüsteemi soovitatakse hoida sees alati, kui vesi võib tõusta nimetatud 10 cm piirist kõrgemale. Liiga kõrgele tõusev vesi võib tungida seadmeruumi ja põhjustada koguni mullisüsteemi kahjustumise.

 

Pärast basseini tühjendamist soovitatakse mullisüsteem hetkeks sisse lülitada. Sellisel juhul eemaldub mullisüsteemi kaudu torustikku, voolikutesse ja düüsidesse jääda võinud vesi, mis võiks muidu põhjustada talviseid külmumiskahjustusi.

 

MULLISÜSTEEMI HILISEM PAIGALDUS

8

Pump (1) peab olema paigaldatud joonisele vastaval moel.

 

Pumbal oleva kolmiku avatud ots (2) peab olema suunatud maa suunas nii, et torusse pääsenud vesi saaks otsast välja valguda.

 

Ühe õhutoru kinnitus (3) peab jääma veetasemest kõrgemale.

 

Kuna pump töötab ainult õhuga, ei tohi sellesse pääseda vett. Kui veetase on kõrgemal, peab pump kogu aja töötama, et vesi pumpa ei pääseks. Kui veetase on basseini ülaservast vähemalt 10 cm madalamal, ei ole pump ohus.

 

Kollektor (4) tuleb kinnitada basseini ülaserva alla.

 

Mullidüüsidele tuleb puurida kohad (5) basseini jalaruumi püstseina. Düüsid tuleb tihendada silikooni abil.

 

KAAS (LISAVARUSTUS)

Kaas on valmistatud polüvinüülkloriidist (PVC).

 

Vältige silikooni, õli või vaha sisaldavate hooldusvahendite kasutamist, sest need on vinüülile väga kahjulikud.

Regulaarne pesu lahja koduse üldpuhastusvahendi lahusega pikendab kaane kasutusiga ja parandab üldilmet.

Vinüüli hooldusvahendi kasutamisel tuleb kaas eelnevalt puhastada.

 

Talviti on oluline eemaldada kaanele kogunenud üleliigne lumi.

 

LED-VALGUSTI (LISAVARUSTUS)

 

Ühendage basseini all asuva valgusti pistik vooluvõrku ja pange kaugjuhtimispulti patareid. Basseini läbipaistva kupli all on RGB LED-valgusti, mida saab juhtida kaugjuhtimispuldi abil. Valguse värvust ja heledust saab samuti puldi abil määrata.

 

Valgustil on eraldi juhend, kus on esitatud täpsemat teavet värvitoonide ja nende vahetamise kohta.Kui soovite tutvuda valgusti juhendiga enne valgusti ostmist, võtke ühendust Dropi klienditeenindusega.

 

FILTRISÜSTEEM JA KÜTTEKEHA (LISAVARUSTUS)

Filtrisüsteemi ja küttesüsteemi tarbeks on olemas põhjalikud eraldi juhendid, milles on selgitused monteerimiseks, ohutuseeskirjad ning muu üldteave.

 

Pakume kahte erinevat elektrilist küttekeha: 3 kW ja 9 kW.Väiksem küttekeha soojendab vett umbes ühe kraadi tunnis ja võimsam 9 kW küttekeha 3–5 kraadi tunnis. Ainult elektrilise küttekeha abil soojendatavaid basseine hoitakse enamasti pidevalt soojas, sest energiatarbimise seisukohast on pidev sooja hoidmine ökonoomsem kui külma vee uus soojendamine.

Kui basseinil on nii ahi kui ka elektriline küttekeha, on hea kasutada ahju vee temperatuuri tõstmiseks ning elektrikütte abil vett külmumispiirist kõrgemal või siis päris kümblemistemperatuuril hoida. Mõlemal küttekehal on statsionaarne termostaat, mille abil saab määrata vee soovitud temperatuuri.

Aastaringselt soojana hoitav bassein läheb elektri osas arvestuslikult maksma 1 euro päevas. 3 kW on tavaoludes piisavalt tõhus, kuid suuremate miinuskraadide puhul võib vee temperatuur hakata tasapisi langema, kui kümmeldakse pikemat aega avatud kaanega.

 

Dropi basseini filtrisüsteem ja küttekeha ühendatakse vastavalt käesoleva juhendi punktis „Basseini paigaldusvariandid“ toodud juhistele.

 

Kui soovite tutvuda filtrisüsteemi ja elektrilise küttekeha juhenditega enne nende ostmist, võtke ühendust Dropi klienditeenindusega.