ÜLD-, OSTU- JA PRIVAATSUSTINGIMUSED

Tasumine

Tellimuse eest tuleb veebipoest ostes kohe tasuda eurodes täissumma läbi pangalingi või arvega tasumisel maksta täissumma 14 päeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist. Müüja jätab endale õiguse toodet kokku lepitud ajal mitte tarnida, kui makse ei ole vastavalt lepingule või käesolevatele tingimustele tasutud. Tooted on tarnija omandiks, kuni kogu tehinguhind on tasutud.

Tellimuse tühistamine ilma mõjuva põhjuseta ei ole võimalik. Eritellimusel valmistatavate toodete tagastamisel jätab müüja tagasi maksmata 25% tehingusummast müüjale tellimusest tekkinud kulude eest.

Pangalingid:
Swedbank, SEB Pank, Nordea Pank, Danske Pank, LHV Pank ja Coop pank. Tellimuse kinnitamisel kuvatakse ekraanile tellimusarve. Pangalingiga tasumiseks vajutage pangalingi ikoonile. Koopia arvest saadetakse ka teie e-posti aadressile juhuks kui soovite tellimuse eest tasuda hiljem.

Pangaülekanne:
Tellimuse kinnitamisel kuvatakse ekraanile tellimusarve. Koopia arvest saabub koheselt ka teie e-posti aadressile, et saaksite selle soovi korral välja trükkida ning tasuda endale sobival ajal pangaülekandega internetipangas või pangakontoris. Pangaülekandega tasumisel märkige selgitusse kindlasti tellimusarve number.

Kauba tellimine

Kauba väljavalimise järel tuleb toode/tooted lisada ostukorvi. Ostukorvi saate näha, kui klikite „Ostukorv“ nupul. Ostukorvis on nähtavad kõik sinna lisatud tooted nimekirjana ning iga toote kohta on kuvatud soovitud hulk (tk) ja hind. Samuti kogu ostukorvi maksumus.

Tellimuse vormistamise alustamiseks vajutage nupule „mine maksma“.
Tellimuse vormistamiseks palume täita paki kohaletoimetamiseks vajalikud andmed. Kui soovite paki saata kellelegi teisele – näiteks kingituseks, palume aktiveerida kohaletoimetamine teisele aadressile ning sisestada paki vastuvõtja andmed.

Tellimuse kinnitamisel vormistatakse teile ettemaksuarve, mis on võimalik tasuda koheselt pangalingi või pangaülekandega. Arve kinnitatud tellimusest saadetakse ka teie e-posti aadressile, juhuks kui soovite tellimuse eest tasuda hiljem.

Tellija poolt edastatud e-posti aadress annab õiguse drop.ee keskonnal edastada aeg-ajalt häid pakkumisi puudutavaid uudiskirju.

Tarnimine

Tooted tarnitakse alati võimalikult kiiresti, sõltuvalt töös olevate tellimuste arvust ning teatatud tarneaja alusel. Maksimaalne tarneaeg Drop basseinide puhul on 4 nädalat ja muude toodete puhul 1 nädal. Hilinenud tarne eest hüvitist ei maksta. Tooted tarnitakse kliendi teatatud tarneaadressile. Toodete teisaldamine lõplikku paigalduskohta tarne hinna sisse ei kuulu. Kui tehinguhind hõlmab transporti, mõeldakse selle all transporti kliendi juurde sõidutee lõppu tagaluuktõstuki abil õue laadituna. Võimalik erilaadimine muu tõstuki abil või muud teadmata tööd, mis tekitavad tarnijale lisakulusid, peab tasuma klient, kui nimetatud kulud ei ole eelnevalt kokku lepitud.

Basseini töökorda seadmiseks tuleb teha paigaldustöid, mille maht sõltub valitud lisavarustusest. Paigaldustööd teeb klient ise või oma ala spetsialist kliendi tellimusel. Näiteks filtrisüsteem ja valgusti tarnitakse müügipakendis ning need tuleb vastavalt juhendile kokku panna. Küttekeha ühendamisel tuleb alati kasutada elektriku abi. Küttekeha ja maakütte ühendamiseks tuleb teha elektri- ja torutöid, mille maht sõltub objektist.

Transpordikahjustustest ning võimalikest puudustest tuleb koheselt müüjale teada anda. Toode tuleb enne vastuvõtmise kinnitamist üle kontrollida. Kui te märkate toote juures kahjustusi, kontrollige, et vedaja kahjud registreeriks. Pärast seda saate tarne vastuvõtmisest keelduda. Kui te tarne ilma kaupade seisukorda kontrollimata vastu võtate, ei vastuta tootja ega vedaja transpordikahjustuste eest ning tooteid ei ole võimalik tagastada. Kui osa tooteid puudub, paluge juhil registreerida vastu võetud toodete tegelik arv. Kui tarnitud toote juures esineb vigu või puudusi, teeb müüja toote juures vajalikud parandused või tarnib kliendile uue asendava toote. Kui tooted paigaldatakse enne kaebuste esitamist, siis demonteerimis- ja paigaldustöid võimaliku parandava töö juures ei arvestata. Kui tellimise käigus ei ole esitatud toote valmistamise kohta mingeid erinõudeid (nt. läbiviikude kohad), paigutatakse need standardkohtadesse. Müüja ei vastuta sellest tulenevast toote sobimatusest, kui muudatusi ei ole tellimise käigus eraldi nimetatud.

Vääramatu jõud:

Vääramatu jõu ilmnemisel ei vastuta müüja tarne hilinemise tõttu kliendile tekkivate lisakulude eest. Muudel juhtudel lepitakse vääramatu jõu juhtumi ilmnemisel tegevus kokku vastavalt mõlema poole huvidele ning järgitakse üldisi vääramatu jõu käsitlemise põhimõtteid. Vääramatu jõu juhtumid on näiteks streik, töösulg, tulekahju, andmeside häired, ametkondlik määrus või muu vastav müüja võimupiirides toimunud ootamatu sündmus, ühiskondlik olukord või juhtum nagu mäss, sõda või piirang või muu vastav oluline ja ebatavaline müüjast sõltumatu põhjus.

Erimeelsuste lahendamine:
Võimalikud tarnest tulenevad ostja ja müüja vahelised erimeelsused ei vabasta ostjat lepingule vastavast maksekohustusest. Kõik erimeelsused püütakse lahendada ennekõike ostja ja müüja vahelise kokkuleppe teel. Kui kokkuleppele siiski ei jõuta, lahendatakse erimeelsused kohtu kaudu vastavalt Eesti seadustele.

Garantii

Dropi basseinil on garantii kaks (2) aastat ning muudel toodetel üks (1) aasta erakasutamiseks. Garantiiajal parandab müüja toote juures ilmnenud vead mõistliku aja jooksul. Garantii ei hõlma paigaldamisvigu. Garantii ei puuduta ka valest kasutusest või loomulikust kulumisest, nt päikesevalgusest, tingitud kahjustusi. Paigaldusveast või toote juhistele mittevastavast kasutamisest müüjale tekkivate kulude eest esitatakse kliendile arve vastavalt kehtivale hooldustööde hinnakirjale. Äriliseks kasutamiseks ostetavate toodete garantii tuleb müüjaga eraldi kokku leppida.

Paigaldamise eest vastutab paigaldustööde tegija. Ostja vastutab selle eest, et paigaldustööd tehtaks vastavalt esitatud juhistele. Kliendi tehtud paigaldusvead ei ole mingil juhul tehase vastutus. Võimalike elektritööde tegemiseks tuleb küsida elektrifirma või elektriku abi.

Garantii ei hõlma ka kemikaalide valest kasutamisest tulenenud probleeme. Ostja peab järgima esitatud soovitusi ning ebaselguste puhul küsima nõu müüjalt.

Klient peab hoolitsema selle eest, et toode oleks hooldetehnikule ligipääsetav. Näiteks terrassi lammutamiseks ja uuesti ehitamiseks kulunud aja eest peab tasuma klient. Kui bassein on süvistatud terrassi, soovitame teha terrassile hooldusluugi, mille kaudu saab liikuda basseini ja võimalike lisaseadmete juurde. Kui tegemist on töödega, mis erioskusi ei nõua, võib neid käsitleda telefoni teel toimuva nõustamise abil või muul samalaadsel moel. Ostja peab sellist tegevusviisi aktsepteerima, kui see põhineb müüja remonditööde kaudu saadud kogemustel. Kui müüja küsib teavet, nt fotosid, et olukorda ja vajalikke töid paremini hinnata, peab ostja vajalikud andmed esitama. Müüja vastutus on piiratud uue kauba tarnimise, remondi või tehinguhinna osalise tagasimaksmisega, vastavalt müüja enda valikule. Müüja ei vastuta seadmete kasutamisest tulenevate otseste ega kaudsete kahjude, neist tulenevate kahjude ega ostja kahjude eest.

Müüjale tuleb anda võimalus teatatud garantiijuhtumit kontrollida. Sellisel juhul peab ostja täitma müüja esitatud juhiseid. Asendatav või vahetatav originaalosa tuleb esitada müüjale kontrollimiseks. Kui osa kontrollimiseks ei tagastata, esitatakse uue asendatava osa eest arve nagu tavalise ostu puhul, kui eraldi ei lepita kokku teisiti. Juhul, kui kahjustusi on saadud hinnata ja garantii kehtivuse kindlaks teha, peab müüja koheselt koostama kõnealuse osa kohta kreeditarve.

Privaatsustingimused

Kõiki drop.ee e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Müüja rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Tagastusõigused

Drop.ee veebipoest ostetud kaubale kehtib teile alates kauba kättesaamisest 14 päevane tagastamisõigus. Tagastamisõigus on loodud garanteerimaks seda, et saadetud kaup vastaks tellitule.

Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis.
Kauba tagastamiseks tuleb esitada meile avaldus e-posti aadressil info@drop.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest.
Kauba tagastamine toimub kliendi kulul ja sel puhul esialgset transporditasu ei hüvitata (välja arvatud juhul kui tagastatud kaup ei vasta tellitule).
Kauba tagastamisel tuleb ostetud toode/tooted tagastada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.
Raha tagastatud toodete eest hüvitatakse teile viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.
Eritellimusel valmistatavate toodete tagastamisel jätab müüja tagasi maksmata 25% tehingusummast müüjale tellimusest tekkinud kulude eest.
Tarbija tagastusõigus on sätestatud õigusaktidega.